Wet DBA en mijn mail aan de VVD fractie.

Er zijn de laatste dagen veel berichten over de Wet DBA. Daarom heb ik maar eens een email gestuurd naar de VVD. En heel netjes binnen een paar uur antwoord.

Geachte meneer Zoutenbier,

Hartelijk bedankt voor uw reactie aan de Tweede Kamerfractie van
de VVD

Alhoewel de wet DBA met de beste bedoelingen is ingevoerd zien wij
inderdaad kleerscheuren. De wet schrikt werkgevers af en dit heeft
als gevolg dat ZZP’ers, en eigenlijk ook de werkgevers zelf, hier de
dupe van zijn. Als VVD willen wij dit natuurlijk niet, dus wij
begrijpen uw frustratie.

Blindelings de wet DBA aanhouden, ondanks alle gevolgen, is iets wat
wij niet willen. Ook de wet gelijk van tafel vegen, zonder een
gegronde evaluatie, geniet niet onze voorkeur. Wij willen een
klimaat dat zo gunstig mogelijk is voor zowel de werkgevers als
de ZZP’ers en daar hoort flexibiliteit bij. De wet DBA dient nog
over lange termijn geëvalueerd te worden. Met de resultaten van de
evaluatie kan een weloverwogen beslissing worden gemaakt.

Mocht uit de evaluatie blijken dat de wet een negatieve uitwerking
heeft zal de wet van tafel moeten. Hier zijn wij duidelijk over. Het
afwachten van de evaluatie is hierbij noodzakelijk omdat dat, indien
er sprake van is, ten grondslag kan liggen aan de argumentatie. De
uitkomsten van de evaluatie vormen dan een mandaat voor onze
beslissing en zijn een hulpmiddel om andere partijen hierin te
overtuigen.

Hopende u duidelijk te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Jajan

VVD Voorlichting 
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Van: Alexander Zoutenbier (SharePoint Support) 
Verzonden: ‎21-‎9-‎2016 11:01 
Aan: Zijlstra, H. 
Onderwerp: Commotie door wet DBA

Geachte heer Zijlstra,

Ik stuur u een mail iz de wet DBA.

In de markt is commotie ontstaan en heerst de perceptie dat
eindopdrachtgevers geen zzp’ers meer willen inhuren of dat zzp’ers
via een payroll constructie aan de slag moeten. Dit allemaal door
de nieuwe wetgeving DBA. Ik zie dit ook al in de aanvragen van de
Overheid! Bij aanvragen staat nu expliciet bij ‘deze aanvraag is
niet voor ZZP’ers ivm de wet DBA’ terwijl wij vroeger deze aanvragen
wel kregen.

Nu zijn er allemaal partijen die je in dienst nemen en dan weer gaan
doorverhuren allemaal ten koste van ons uurtarief.

Kan de VVD dit ter sprake brengen want nu zijn wij de pineut
als ZZP'ers en de overheid is een belangrijke grote opdrachtgever.

Met vriendelijke groet,

Alexander Zoutenbier