Full Access in Exchange Online maar geen mail 'namens van' kunnen sturen

Het instellen van ‘send as’ / ‘versturen namens’ in Outlook in combinatie met Office 365 / Exchange Online kan een fout opleveren dat de gebruiker geen rechten heeft om de mail te versturen ondanks de full access op de mailbox. Hoe komt dit?

Bij het instellen van een mailbox met ‘Full Access’ rechten wordt er een automapping aangemaakt die ervoor zorgt dat de Mailbox in Outlook automatisch wordt toegevoegd. Om mail namens iemand te versturen moet deze functie uitgezet worden en de mailbox via extra mailboxen in de Exchange properties worden toegevoegd.

Hoe zet je automapping uit? Na het inloggen op Exchange Online met PowerShell voer je het volgende commando uit om eerst de rechten weg te halen en vervolgens zonder automapping terug te zetten.

Get-MailboxPermission -Identity "naam user"

 Remove-MailboxPermission -Identity "naam mailbox" -User "naam user" -AccessRight FullAccess

 Add-MailboxPermission -Identity "naam mailbox" -User "naam user" -AccessRight FullAccess -Automapping $false