Vind SQL Reporting Subscription Errors (SharePoint Reporting SSRS)

Vind SQL Reporting Subscription Errors (SharePoint Reporting SSRS)

Afgelopen week had een klant van mij een subscription error. Na lang zoeken vond ik eindelijk een manier hoe je hier het makkelijkste achter kan komen waar de fout zit. Als je het subscriptionID hebt dan kan je in in de logfiles makkelijk de error zoeken.

Eerst moet je het subscriptionID vinden.

Ga naar de SharePoint site en zoek de datasource voor de subscription database.

Run vervolgens in SQL de volgende Query:

Hierbij verander je SSRS_ReportServer naar je eigen reportserver database

SQL Query
1
select
1
'SubnDesc'
1
= s.Description,
1
'SubnOwner'
1
= us.UserName,
1
'LastStatus'
1
= s.LastStatus,
1
'LastRun'
1
= s.LastRunTime,
1
'ReportPath'
1
= c.Path,
1
'ReportModifiedBy'
1
= uc.UserName,
1
'ScheduleId'
1
= rs.ScheduleId,
1
'SubscriptionId'
1
= s.SubscriptionID
1
from
1
SSRS_ReportServer.dbo.Subscriptions s
1
join
1
SSRS_ReportServer.dbo.Catalog c
1
on
1
c.ItemID = s.Report_OID
1
join
1
SSRS_ReportServer.dbo.ReportSchedule rs
1
on
1
rs.SubscriptionID = s.SubscriptionID
1
join
1
SSRS_ReportServer.dbo.Users uc
1
on
1
uc.UserID = c.ModifiedByID
1
join
1
SSRS_ReportServer.dbo.Users us
1
on
1
us.UserID = s.OwnerId
  • In het LastStatus veld zie je of er een error is. Kopieer nu uit het veld ScheduleId het ID naar het clipboard
  • Nu kan je de error terugzoeken in de TraceLogs op de SharePoint Server C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50\Reporting Services\Logfiles