Check of een wachtwoord juist is via PowerShell

Via Powershell kan je makkelijk testen of een wachtwoord goed of fout is. Hiervoor maak je een functie aan waarmee je vervolgens de test kan doen.

Function Test-ADAuthentication {
param($username,$password)
(new-object directoryservices.directoryentry "",$username,$password).psbase.name -ne $null
}

Test-ADAuthentication "domain\service_account_sp" "XXXXXXX"