Direct to Calendar - Secretariaat voegt automatisch afspraken toe aan kalenders

Vanaf mei 2017 is het in Exchange Online / Office 365 mogelijk om automatisch afspraken toe te voegen aan een Outlook kalender zonder een aktie van de ontvanger. Deze functionaliteit is uitermate geschikt voor een secretariaat of assistents.

Meeting Request niet meer naar de ontvanger, Azure, Outlook, Exchange en Office 365 Freelance Consultant

Voordelen:

  • De afspraak wordt automatisch toegevoegd zonder dat de ontvanger een aktie moet uitvoeren;
  • De verzender krijgt geen Out of Office of andere response op de mail.

Deze functionaliteit is toe te voegen door een mail flow in te stellen. Wij doen dit via PowerShell.

  1. Maak verbinding met Exchange Online PowerShell

Er zijn nu 2 opties;

    1. Direct to Calendar met automatisch accepteren;
    2. Direct to Calendar automatisch accepteren en geen berichten in de ontvangende mailbox laten zien.

Optie 1:

[code language=”powershell”]
New-TransportRule -Name “Direct to Calendar Secretariaat Optie 1” -From “verzender1″,”verzender2” -SetHeaderName “X-MS-Exchange-Organization-CalendarBooking-Response” -SetHeaderValue Accept
[/code]

Optie 2:

[code language=”powershell”]
New-TransportRule -Name “Direct to Calendar Secretariaat Optie 2” -From “verzender1″,”verzender2” -SetHeaderName “X-MS-Exchange-Organization-CalendarBooking-TriageAction -SetHeaderValue MoveToDeletedItems
[/code]

1
 

Note: De verzender kan ook een gedeelde afdelingsmailbox zijn.

Uitgebreide informatie is te vinden in het volgende Technet artikel: https://technet.microsoft.com/library/mt800696.aspx

Als Freelance Consultant kunt u mij inhuren voor opdrachten en projecten op het gebied van Office 365, SharePoint en Cloud transities naar Azure of Amazon.