Beheer wie Office 365 Groups kan aanmaken

Standaard kunnen alle gebruikers van Office 365, Groups aanmaken. Dit kan er voor zorgen dat het een wildgroei aan groepen wordt. Om dit te voorkomen is het mogelijk om een Security Group aan te maken met leden wie het wel mogen.

De handleiding is voor ervaren gebruikers en wordt uitgevoerd in PowerShell (as Administrator)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#Install Azure Active Directory PowerShell Module
Install-Module -Name AzureADPreview

#Create a new Security Group
New-AzureADGroup -DisplayName "AllowedtoCreateGroups" -Description "Users who allowd to create Groups" -MailEnabled $False -SecurityEnabled $true -MailNickName "NotSet"

#Import Module
Import-Module AzureADPreview
Connect-AzureAD

# STEP3 Find Security Group You created
Get-AzureADGroup -SearchString "AllowedtoCreateGroups"

$Template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | where {$_.DisplayName -eq 'Group.Unified'}
$Setting = $Template.CreateDirectorySetting()

#if error go to next step
New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $Setting

#Next steps
$Setting = Get-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id
$Setting["EnableGroupCreation"] = $False
$Setting["GroupCreationAllowedGroupId"] = (Get-AzureADGroup -SearchString "AllowedtoCreateGroups").objectid
Set-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id -DirectorySetting $Setting

#Check if value GroupCreationAllowedGroupId is the same as the ID in STEP3 and EnableGroupCreation is False
(Get-AzureADDirectorySetting).Values

Na het uitvoeren van deze commando’s is er in de Office 365 Admin portal een nieuwe Security Group met de naam: AllowedtoCreateGroups. Gemachtigden om Groups aan te maken kunnen hier aan toegevoegd worden als lid.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.