Uitschakelen doorsturen meeting requests naar delegates

Wanneer er rechten gegeven worden op een agenda aan bijvoorbeeld het secretariaat worden vaak de rechten gegeven full control en send meeting invites to delegates. Vandaag kreeg ik de vraag of je dit ook kan uitschakelen.

Meeting requests naar delegates kunnen uitgeschakeld worden op 2 manieren:

In outlook door via File, Account Settings en dan Delegate Access

Outlook 2016 versturen van meeting requests naar delegates

Alternatief is om dit als administrator via PowerShell te doen:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#Parameters
$Username = "[email protected]"
$Password = ConvertTo-SecureString ‘P@ssword’ -AsPlainText -Force
$credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential $Username, $Password

#Connect to Exchange Online
Import-Module MsOnline
Connect-MsolService -Credential $credential
$exchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection
Import-PSSession $exchangeSession -DisableNameChecking

#Aanpassen voor 1 gebruiker
Set-CalendarProcessing -Identity "username" -ForwardRequestsToDelegates $false

#Aanpassen voor alle gebruikers
$users = Get-Mailbox -Resultsize Unlimited
foreach ($user in $users) {
Write-Host -ForegroundColor green "Disable Forward requests to delegates $($user.alias)..."
Set-CalendarProcessing -Identity "$user" -ForwardRequestsToDelegates $false
}

Zie ook: https://www.mcaz.nl/2018/02/17/agenda-rechten-office365-powershell/

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.