Studie guide voor AZ-100 Microsoft Azure Infrastructure and Deployment

Afgelopen week heb ik het Microsoft examen AZ-100 Microsoft Azure Infrastructure and Deployment gehaald. Hieronder een overzicht van alle stof die ik heb geleerd op basis van de informatie die op de officiële pagina staat: https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-az-100.aspx.

Als je onderstaande stof uitprobeerd in Azure en er mee speelt ben je zeker instaat om het examen te behalen. Ik heb ongeveer 40 uur hier aan besteed en heb natuurlijk ook al wel behoorlijk wat ervaring. Neem altijd de tijd om je examen voor te bereiden en zorg dat je je stof goed kent zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Resize VM’s in availibity set

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/resize-vm

Custom domains in Azure AD

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/add-custom-domain

Azure AD Sync Issues

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/hybrid/tshoot-connect-sync-errors

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-health-sync

Application Security Groups

https://azure.microsoft.com/en-us/blog/applicationsecuritygroups/

Azure File Sync with On-prem

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-sync-files-deployment-guide?tabs=portal

Create VPN’s from Vnet to Vnet

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-howto-vnet-vnet-resource-manager-portal

Known TCP/UDP ports

53: DNS

445: SMB

80/443: WEB

3389: RDP

Azure Resource Lock

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-group-lock-resources

PowerShell Commands:

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/azuread/new-azureaduserapproleassignment?view=azureadps-2.0

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/manage-network-security-group

Storage Accounts:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-account-overview?toc=%2fazure%2fstorage%2ftables%2ftoc.json

Azure Policys

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/azure-policy/azure-policy-introduction

Azure DSC (Desired State Configuration)

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/automation/automation-dsc-getting-started

Change Subscription permissions

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/billing/billing-add-change-azure-subscription-administrator

Import / Export data files

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-import-export-data-to-files

Move VM

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/move-vm

Create file shares in Azure Files

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-how-to-create-file-share

Backup and restore VM

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/backup/backup-azure-vms-first-look-arm

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/backup/backup-azure-recovery-services-vault-overview

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/backup/backup-azure-restore-files-from-vm

Assign Role to user

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-users-assign-role-azure-portal

Azure Network Peering

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/virtual-network-peering-overview

Monitoring with Action Groups

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/monitoring-and-diagnostics/monitoring-action-groups

Redeploy VM to new node

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/redeploy-to-new-node

Storage Redundancy

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-redundancy

Move Resources

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-group-move-resources

Monitor Windows/ Linux VM

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/tutorial-monitoring

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/performance-diagnostics-vm-extension

Storage Explorer

https://azure.microsoft.com/en-us/features/storage-explorer/

Network Security Groups

https://blogs.msdn.microsoft.com/igorpag/2016/05/14/azure-network-security-groups-nsg-best-practices-and-lessons-learned/

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/virtual-network-vnet-plan-design-arm

Azure AD Connect

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/hybrid/whatis-hybrid-identity

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-install-prerequisites

Azure AD User Groups

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-manage-groups?context=azure/active-directory/users-groups-roles/context/ugr-context

Azure CLI

https://docs.microsoft.com/nl-nl/cli/azure/?view=azure-cli-latest

Azure PowerShell

https://docs.microsoft.com/nl-nl/powershell/azure/overview?view=azurermps-6.8.1

Azure Key Vault

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/key-vault/key-vault-whatis

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.