Gasten uitnodigen met een eigen aangepaste e-mail | Azure Guest Accounts

Microsoft 365 Gasten uitnodigen

Stuur zelf een uitnodiging

Als beheerder krijg ik geregeld de vraag dat gasten op de omgeving, geen uitnodiging hebben ontvangen, niet kunnen inloggen of niet weten wat ze moeten doen.

Mijn advies is maak een workflow die gasten aanmaakt in jou omgeving en stuur een aangepaste email met uitleg. Skip die standaard Microsoft e-mail die onduidelijk is en ook vaak in de SPAM terecht komt.  

Hoe werkt het?

Je maakt met MS Graph connectie naar je Microsoft Azure omgeving, maakt de gast gebruiker aan en stuurt hem een mail met een aanmeld-link. Simpel toch?

Nadat de gast gebruiker de link in jou aangepaste persoonlijke e-mail aanklikt kan hij zich registeren als gast gebruiker en vanaf dan kan je je gast uitnodigen voor Microsoft Teams, SharePoint sites en/of bestanden delen. 

#Installeer de MS Graph Module
Install-Module Microsoft.Graph -Scope CurrentUser
Install-Module Microsoft.Graph.Users -Scope CurrentUser


#Connect naar je tenant
Connect-MgGraph -Scopes user.readwrite.all

#Maak de gast gebruiker aan
New-MgInvitation -InvitedUserDisplayName “Alexander Gast” -InvitedUserEmailAddress alexander.gast@gast.com -InviteRedirectUrl “https://myapplications.microsoft.com” -SendInvitationMessage:$false

 
#Stuur de aangepaste link in je persoonlijke mail
https://myapps.microsoft.com/?tenantid=tenantID (kan je vinden in de Azure Properties)

 

Uiteraard is dit process helemaal te automatiseren met een workflow en lijsten zodat eindgebruikers zelf gasten kunnen uitnodigen.
Wij hebben bijvoorbeeld bij elke mail een duidelijke instructie toegevoegd in PDF. Ik maak graag een keer een afspraak met u om het uitnodigen van uw gasten op uw omgeving te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alexander Zoutenbier via +31 318 799 435 of via deze contact formulier onder de Home knop.

 

 

Update Outlook foldernamen naar Nederlands

Update Outlook Foldernamen naar Nederlands

BLOG UPDATE MCAZ

Zodra je een nieuwe mailbox hebt aangemaakt en je start deze in Outlook zet hij de foldernamen standaard in de taal van Outlook.
In dit voorbeeld zie je de foldernamen hoe ze in outlook staan:

Inbox, Sent Items, Drafts etc. dit willen we aanpassen naar Postvak In, Verzonden Items, Concepten, etc.

De aanpassing is dus van Engelse foldernamen naar Nederlandse foldernamen. Het kan ook handig zijn als je dit voor de hele organisatie hetzelfde instelt, daarom laten we zien hoe je dit start voor 1 mailbox en voor alle mailboxen in tenant.

Om dit uit te voeren moet je PowerShell gebruiken en de Exchange Online Module.

Link: Exchange Online PowerShell

Connect-ExchangeOnline

Om de mailbox namen op te zoeken kan je get-mailbox gebruiken.

Met het volgende commando kan je de huidige instellingen opvragen:

Get-Mailbox -Identity MAILBOXNAAM | Get-MailboxRegionalConfiguration

Commando voor 1 mailbox

set-MailboxRegionalConfiguration -Identity MAILBOXNAAM -LocalizeDefaultFolderName -Language nl-NL -DateFormat "dd-MM-yy"

Commando voor alle mailboxen

get-mailbox -ResultSize Unlimited | set-MailboxRegionalConfiguration -LocalizeDefaultFolderName -Language nl-NL -DateFormat "dd-MM-yy"

Na het uitvoeren start je Outlook op en zijn de foldernamen gelijk aangepast. Meer informatie over het set-MailboxRegionalConfiguration command kan je vinden op deze link

Met een MCAZ SLA voor Remote Support kunt u alle wijzigingen in uw Microsoft 365 omgeving laten doorvoeren door ervaren en gecertificeerde IT Professionals. MCAZ zorgt voor een profesionele IT helpdesk en is Microsoft Partner voor het MKB. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alexander Zoutenbier | +31 318 799 435.

Exchange Online gedeelde mailboxen, profiel foto toevoegen

Exchange Online gedeelde mailboxen, profiel foto toevoegen

Een foto toevoegen aan profiel van een gedeelde mailbox

Standaard heeft een gedeelde mailbox geen profiel foto. Je ziet de letters van de mailbox in Outlook en niet een mooi bedrijfslogo bijvoorbeeld. 

 Via de admin portal van Exchange Online kan je echter voor gedeelde mailboxen geen foto uploaden. Hoe krijg je het dan voor elkaar?

 Start een PowerShell sessie naar Exchange Online (uitleg: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/exchange/connect-to-exchange-online-powershell?view=exchange-ps)

Run het volgende command:

Set-UserPhoto “Alias” -PictureData ([System.IO.File]::ReadAllBytes(“C:\profile_picture.png”))

Het gebruik van PowerShell vraagt wel enige ervaring. Heb je hier geen ervaring mee stuur dan een berichtje en wij helpen je kostenloos om dit voor elkaar te krijgen. MCAZ heeft ook een web-module die je op een SharePoint pagina kan gebruiken om alle foto’s van medewerkers te beheren.