Update Outlook Foldernamen naar Nederlands

BLOG UPDATE MCAZ

Zodra je een nieuwe mailbox hebt aangemaakt en je start deze in Outlook zet hij de foldernamen standaard in de taal van Outlook.
In dit voorbeeld zie je de foldernamen hoe ze in outlook staan:

Inbox, Sent Items, Drafts etc. dit willen we aanpassen naar Postvak In, Verzonden Items, Concepten, etc.

De aanpassing is dus van Engelse foldernamen naar Nederlandse foldernamen. Het kan ook handig zijn als je dit voor de hele organisatie hetzelfde instelt, daarom laten we zien hoe je dit start voor 1 mailbox en voor alle mailboxen in tenant.

Om dit uit te voeren moet je PowerShell gebruiken en de Exchange Online Module.

Link: Exchange Online PowerShell

Connect-ExchangeOnline

Om de mailbox namen op te zoeken kan je get-mailbox gebruiken.

Met het volgende commando kan je de huidige instellingen opvragen:

Get-Mailbox -Identity MAILBOXNAAM | Get-MailboxRegionalConfiguration

Commando voor 1 mailbox

set-MailboxRegionalConfiguration -Identity MAILBOXNAAM -LocalizeDefaultFolderName -Language nl-NL -DateFormat "dd-MM-yy"

Commando voor alle mailboxen

get-mailbox -ResultSize Unlimited | set-MailboxRegionalConfiguration -LocalizeDefaultFolderName -Language nl-NL -DateFormat "dd-MM-yy"

Na het uitvoeren start je Outlook op en zijn de foldernamen gelijk aangepast. Meer informatie over het set-MailboxRegionalConfiguration command kan je vinden op deze link

Met een MCAZ SLA voor Remote Support kunt u alle wijzigingen in uw Microsoft 365 omgeving laten doorvoeren door ervaren en gecertificeerde IT Professionals. MCAZ zorgt voor een profesionele IT helpdesk en is Microsoft Partner voor het MKB. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alexander Zoutenbier | +31 318 799 435.

Share This

Share this post with your friends!